Có nên nhổ răng nanh không

Có nên nhổ răng nanh không

Răng nanh là chiếc răng số 3 trên cung hàm thay vì mọc thẳng thì lại xuất hiện tình trạng mọc lệch sang các răng khác

standeevn